Site ve şirket sahibi:

Star Event Center GmbH & Co.KG
Alter Flughafen 11A
30179 Hannover

Telefon: +495116766-132
Telefax: +495116766-133
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Şirket Sahibi: Gerrit Grobel

Handelsregister: Hannover
Handelsresiter-Nr. HRA 204798

Umsatzsteuer ID-Nr.: DE323216948


Design & Web-Tasarım

kenmedia. Digitalagentur
www.kenmedia.de

Sorumsuzluk (adem-i mes’uliyet):

1. Internet teklifinin içeriği

Tüm teklifler, serbesttir ve bağlayıcı değildir. star-event-center.de (ve star-event-center.de’a götüren tüm alanlar), sayfaların kısımlarını ya da teklifin tamamını önceden özel olarak haber vermeksizin değiştirme, tamamlama, silme ya da yayını zaman zaman ya da kesin olarak durdurma hakkını sarahaten mahfuz tutarlar.

2. Dıştan Linkler (bağlaçlar) ve havaleler

Bu Web-sayfasında (star-event-center.de) Linkler, çeşitli diğer Web sayfalarına konulmuştur (dıştan Linkler). Tüm bu tür dıştan Linkler için şu geçerlidir:

Biz, dıştan linklenmiş sayfaların içeriği veya yapımına hiçbir surette etkimiz olmadığını vurguluyoruz.

İçeriğin itinalı kontroluna rağmen biz, buradan (star-event-center.de) dıştan linklenmiş tüm sayfaların içeriğinin tamamından, sarahaten uzak kalıyor ve bunları kendimize mal etmiyoruz. Bu dıştan linklenmiş olan sayfaların içeriği, mutlaka bizim kendi görüşümüz de değildir.

Bu beyan, tüm star-event-center.de’ lar üstüne konulmuş olan dıştan Linkler için ve konulan bu dıştan linklerin götürdüğü tüm sayfaların içeriği için de geçerlidir.

3. Alâmet-i farika(marka) ve fikri haklar

Star-Event-Center.de, tüm yayınlarda, kullanılan grafiklerin, ses dökümanlarının, video sekanslarının ve metinlerinin telif haklarına uymaya ve kendi ürettiği grafikler, ses (ton) dökümanları, video sekansları ve metinleri kullanmaya ya da lisansı olmayan grafiklere, ses dökümanlarına, video sekanslarına ve metinlere rücu etmeye gayret etmektedir.

İnternet teklifi dahilinde anılan ve icabınde üçüncü kişiler tarafından korunan tüm markalar ve alamet-i farikalar, sınırsız olarak herbiri için geçerli olan marka hukukunun kurallarına ve herbirinin kayıtlı malikinin sahiblik haklarına tabidir. Sadece basitçe söylenmek suretiyle, markaların üçüncü kişilerin hakları ile korunmadığı sonucuna varılmaz!

Yayınlanan, Star-Event-Center trarafından bizzat üretilen objeler için Copyright (telif hakkı), sadece star-event-center.de’da kalır. Bu tür grafiklerin, ses (ton) dökümanlarının, video sekanslarının ve metinlerin diğer elektronik yada bası yayınlarında çoğaltılması, müellifin sarih rızası olmaksızın yasaktır.

4. Sorumsuzluk geçerliliği

Bu sorumsuzluk (ademi mes’ulıyet), kendisinden bu sayfaya havale edilmiş olan internet teklifinin bir kısmı olarak görülmelidir. Bu metnin kısımları ya da münferit formüleleri, geçerli hukuki duruma uymadığı, artık uymadığı ya da tamamen uymadığı takdirde, dökümanın diğer kısımlarının içeriği ve geçerliliği bundan etkilenmez.